τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Ετικέτα: ριζοσπαστισμός

ΣΥΡΙΖΑ: Από τον ριζοσπαστισμό στον νεοθατσερισμό

Ετικέτες: , ,Περνώντας ΣΥΡΙΖΑ απ’ την Ιθάκη. Από τον «ριζοσπαστισμό» χωρίς ευθύνη στην «ευθύνη» χωρίς ριζοσπαστισμό

Ετικέτες: , , ,