τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Ετικέτα: ΚΚΕ

-

Η «κομματική ιστορία» ως μέρος της κομματικής στρατηγικής: Χρήσεις του «Εμφυλίου» στον πολιτικό και ιστορικό λόγο του ΚΚΕ (1991-2017)

Ετικέτες: , , ,ΑΚΕΛ-ΚΚΕ στις δεκαετίες ’40-’50

Ετικέτες: ,Ετικέτες: , ,Ετικέτες: , ,Ετικέτες: , , ,