τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Ετικέτα: εμφύλιος

-

Η «κομματική ιστορία» ως μέρος της κομματικής στρατηγικής: Χρήσεις του «Εμφυλίου» στον πολιτικό και ιστορικό λόγο του ΚΚΕ (1991-2017)

Ετικέτες: , , ,Το ΕΑΜ και το «Εθνικό»

Ετικέτες: ,Ετικέτες: , , ,