τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Ετικέτα: ανάπτυξη

Ανάγκη εναλλακτικού σχεδίου ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας για την υπέρβαση της κρίσης

Ετικέτες: , , , , ,Η «ολική» πλανητική κρίση. Η ελληνική εμπειρία και η ανάγκη για ριζική ανατροπή των κυρίαρχων «αναπτυξιακών» στερεοτύπων

Ετικέτες: , ,Ετικέτες: , , ,Ετικέτες: , , ,Ετικέτες: , ,Ετικέτες: , ,