τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Μάριο (Mario) Τρόντι (Tronti)


Κείμενα

  • Πέρα από την Αυτονομία της Πολιτικής,

    Τεύχος 14 | άνοιξη-καλοκαίρι 1986