τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Τα Τετράδια


Κείμενα

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 72-73,

  Τεύχος 72-73 | χειμώνας 2018-άνοιξη 2019

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 70-71,

  Τεύχος 70-71 | χειμώνας 2017 - άνοιξη 2018

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 68-69,

  Τεύχος 68-69 | άνοιξη-καλοκαίρι 2017

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 66-67,

  Τεύχος 66-67 | φθινόπωρο-χειμώνας 2016-17

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 65,

  Τεύχος 65 | άνοιξη-καλοκαίρι 2016

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 64,

  Τεύχος 64 | χειμώνας-άνοιξη 2014

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 62-63,

  Τεύχος 62-63 | καλοκαίρι-φθινόπωρο 2013

 • Αντί για σημείωμα έκδοσης: Κοινή Έκκληση για τη Σωτηρία των Λαών της Ευρώπης,

  Τεύχος 61 | χειμώνας-άνοιξη 2012

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 60,

  Τεύχος 60 | καλοκαίρι 2011

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 59,

  Τεύχος 59 | χειμώνας-άνοιξη 2011

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 57-58,

  Τεύχος 57-58 | χειμώνας-άνοιξη 2010

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 55-56,

  Τεύχος 55-56 | άνοιξη-καλοκαίρι 2009

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 54,

  Τεύχος 54 | άνοιξη 2008

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 53. Η πρόσληψη της ιστορίας από τους μαθητές στην Κύπρο,

  Τεύχος 53 | καλοκαίρι-φθινόπωρο 2007

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 52,

  Τεύχος 52 | φθινόπωρο 2006

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 50-51,

  Τεύχος 50-51 | φθινόπωρο 2005

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 49,

  Τεύχος 49 |χειμώνας 2004-05

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 48,

  Τεύχος 48 |χειμώνας 2003-04

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 47,

  Τεύχος 47 | χειμώνας 2002-03

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 46,

  Τεύχος 46 | χειμώνας 2001-02

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 45,

  Τεύχος 45 | καλοκαίρι-χειμώνας 2000

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 44,

  Τεύχος 44 | φθινόπωρο-χειμώνας 1999

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 43,

  Τεύχος 43 | χειμώνας-άνοιξη 1999

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 42,

  Τεύχος 42 | καλοκαίρι-φθινόπωρο 1998

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 41,

  Τεύχος 41 | άνοιξη-χειμώνας 1997

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 39-40,

  Τεύχος 39-40 | άνοιξη-χειμώνας 1996

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 38,

  Τεύχος 38 | χειμώνας 1995-96

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 36-37,

  Τεύχος 36-37 | άνοιξη-καλοκαίρι 1995

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 35,

  Τεύχος 35 | φθινόπωρο-χειμώνας 1994

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 34,

  Τεύχος 34 | άνοιξη-καλοκαίρι 1994

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 33,

  Τεύχος 33 | καλοκαίρι-χειμώνας 1993

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 32,

  Τεύχος 32 | χειμώνας-άνοιξη 1993

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 31,

  Τεύχος 31 | καλοκαίρι-φθινόπωρο 1992

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 29-30,

  Τεύχος 29-30 | χειμώνας-άνοιξη 1992

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 28,

  Τεύχος 28 | φθινόπωρο-χειμώνας 1991

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 27,

  Τεύχος 27 | άνοιξη-καλοκαίρι 1991

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 26,

  Τεύχος 26 | φθινόπωρο 1990 - χειμώνας 1991

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 25,

  Τεύχος 25 | άνοιξη-καλοκαίρι 1990

 • Κανείς πια δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ξέρει,

  Τεύχος 23-24 | φθινόπωρο 1989 - χειμώνας 1990

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 22,

  Τεύχος 22 | άνοιξη-καλοκαίρι 1989

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 21,

  Τεύχος 21 | χειμώνας 1988-89

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχος 20,

  Τεύχος 20 | άνοιξη-καλοκαίρι 1988

 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ: Εκπαίδευση και λόγου κλοπή,

  Τεύχος 20 | άνοιξη-καλοκαίρι 1988

 • Μετά το Νταβός τι;,

  Τεύχος 19 | χειμώνας 1987-88

 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ: Ο καθείς και τα όπλα του. Η περίπτωση του ΑΝΤΙ,

  Τεύχος 19 | χειμώνας 1987-88

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 17-18,

  Τεύχος 17-18 | καλοκαίρι-φθινόπωρο 1987

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 16,

  Τεύχος 16 | άνοιξη 1987

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 15,

  Τεύχος 15 | χειμώνας 1986-87

 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ: Δημοκρατία, Αυτοδιαχείριση, Ενιαία Ευρώπη,

  Τεύχος 15 | χειμώνας 1986-87

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 14,

  Τεύχος 14 | άνοιξη-καλοκαίρι 1986

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 13,

  Τεύχος 13 | χειμώνας 1986

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 12,

  Τεύχος 12 | φθινόπωρο 1985

 • Σάκης Καράγιωργας,

  Τεύχος 12 | φθινόπωρο 1985

 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ: Η σοφία των επιγραμμάτων ή περί «Αντιθέσεων» ο λόγος,

  Τεύχος 12 | φθινόπωρο 1985

 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ: «Τάξη επικρατεί στην Λισσαβώνα»,

  Τεύχος 12 | φθινόπωρο 1985

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 11,

  Τεύχος 11 | άνοιξη-καλοκαίρι 1985

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 10,

  Τεύχος 10 | χειμώνας 1985

 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ: Μια απαράδεκτη ενέργεια,

  Τεύχος 10 | χειμώνας 1985

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 9,

  Τεύχος 09 | φθινόπωρο 1984

 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ: Σχόλιο «Τετραδίων»,

  Τεύχος 09 | φθινόπωρο 1984

 • ΛΟΓΟΣ-ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Σημείωση «Τετραδίων»,

  Τεύχος 09 | φθινόπωρο 1984

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 8,

  Τεύχος 08 | άνοιξη 1984

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 7,

  Τεύχος 07 - απρίλιος 1983

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 6,

  Τεύχος 06 | δεκέμβριος 1982

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 5,

  Τεύχος 05 | ιούλιος 1982

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 4,

  Τεύχος 04 | μάρτης 1982

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 2-3,

  Τεύχος 02-03 | φθινόπωρο 1981

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ τεύχους 1,

  Τεύχος 01 | φθινόπωρο 1980