τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Ορέστε (Oreste) Σκαλτσόνε (Scalzone)


Κείμενα

  • Συζήτηση με τον Π. Νεράντζη για την εργατική αυτονομία και τα προβλήματα του κινήματος στην Ιταλία σήμερα,

    Τεύχος 02-03 | φθινόπωρο 1981