τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Τζέημς (James) Πέτρας (Petras)


Κείμενα

 • Από τον ψευδό-λαϊκισμό στον νεο-συντηρητισμό,

  Τεύχος 16 | άνοιξη 1987

 • Ελλάδα: Η κρίση του λαϊκισμού. Μονεταρισμός ή σοσιαλισμός,

  Τεύχος 13 | χειμώνας 1986

 • Μαρξισμός και μετασχηματισμοί στον Τρίτο Κόσμο,

  Τεύχος 08 | άνοιξη 1984

 • Μαρξισμός και μετασχηματισμοί στον Τρίτο Κόσμο,

  Τεύχος 07 - απρίλιος 1983

 • Σημειώσεις για την πολιτική οικονομία της Ελλάδας,

  Τεύχος 06 | δεκέμβριος 1982