τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Απόστολος Πανταζής


Κείμενα

  • ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ: Max Weber, Οικονομία και Κοινωνία,

    Τεύχος 52 | φθινόπωρο 2006

  • Η ανακατασκευή του μαρξικού και του βεμπεριανού επιχειρήματος στο Ιστορία και Μέθοδος του Κοσμά Ψυχοπαίδη,

    Τεύχος 50-51 | φθινόπωρο 2005