τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Σωτήρης Ντάλης


Κείμενα

  • Η Ευρώπη της μεταβλητής γεωμετρίας και των ομόκε­ντρων κύκλων,

    Τεύχος 36-37 | άνοιξη-καλοκαίρι 1995

  • Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Από τον Περσικό Κόλπο στο Μάαστριχτ και τη Γιουγκοσλαβία,

    Τεύχος 32 | χειμώνας-άνοιξη 1993