τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Ελένη Νικολοπούλου


Κείμενα

  • Η έννοια της Κυκλικής Διαλεκτικής ως εναλλακτική κοινωνι-κή πρακτική,

    Τεύχος 53 | καλοκαίρι-φθινόπωρο 2007