τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Τάκης Νικολόπουλος

Ο Τάκης Νικολόπουλος είναι καθηγητής στα ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.


Κείμενα

  • Έννοια και όρια της κυκλικής οικονομίας,

    Τεύχος 72-73 | χειμώνας 2018-άνοιξη 2019

  • Χωρο-τοπικά εναλλακτικά νομίσματα. Εργαλεία για μετάβαση σε νέες χωρο-τοπικές ενότητες;,

    Τεύχος 70-71 | χειμώνας 2017 - άνοιξη 2018

  • Ο μύθος του ελεύθερου εμπορίου,

    Τεύχος 28 | φθινόπωρο-χειμώνας 1991