τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Στέφανος (Stefan) Νεμάνια (Nemanja)

Στέφανος Α΄ Νεμάνια (Ρίμπνικα πρώην Σερβίας 1113 - Άγιον Όρος 1199): μέγας ζούπανος (=πρίγκιπας) των Σέρβων, ιδρυτής της δυναστείας των Νεμανιδών και του σερβικού βασιλείου. Το 1196 παραιτήθηκε από τον θρόνο υπέρ του γιου του (ονόματι επίσης Στέφανου) και εκάρη μοναχός με το όνομα Συμεών στη μονή Στουντένιτσα (της οποίας ήταν και ιδρυτής)· μόνασε κατόπιν στη μονή Χιλιανδαρίου, στον Άθω, την οποίαν επανίδρυσε (με χρυσόβουλλο του αυτοκράτορα Αλεξίου Γ΄) μαζί με τον μικρότερο γιο του – και ήδη μοναχό – Σάββα (κατά κόσμον Ράστκο). Και ο Συμεών και ο Σάββας έχουν ανακηρυχθεί άγιοι· ο Σάββας είναι μάλιστα ο πρώτος αρχιεπίσκοπος της Σερβικής Εκκλησίας και εθνικός άγιος των Σέρβων. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν τη Σερβία, κατέκαυσαν και διέσπειραν τα οστά του.


Κείμενα

  • [Παρακαταθήκες προς τον γιο μου] Η παρακαταθήκη της γλώσσας,

    Τεύχος 62-63 | καλοκαίρι-φθινόπωρο 2013