τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Πήτερ (Peter) Μπρουκ (Brook)


Κείμενα

  • Στο παράξενο βασίλειο του θεάτρου,

    Τεύχος 23-24 | φθινόπωρο 1989 - χειμώνας 1990