τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Μιχάλης Μοδινός


Κείμενα

  • Το διαζύγιο της γεωργίας από την διατροφή: Από τις Πράσινες Επαναστάσεις στην οικολογική κρίση,

    Τεύχος 45 | καλοκαίρι-χειμώνας 2000

  • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ: Η αβάσταχτη μοναξιά του στρατηγού Πινοτσέτ και η αναμενό-μενη δημοκρατική μετάβαση,

    Τεύχος 15 | χειμώνας 1986-87