τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Αναστάσιος-Ιωάννης Δ. Μεταξάς


Κείμενα

  • Η παρακείμενη προσέγγιση ενός Έργου Τέχνης,

    Τεύχος 52 | φθινόπωρο 2006