τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Γιώργος Μερτίκας


Κείμενα

  • ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ: «Η ανθρώπινη κατάσταση» της Χάννα Άρεντ,

    Τεύχος 19 | χειμώνας 1987-88

  • ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ: Χέρμπερτ Μαρκούζε: «Λόγος και Επανάσταση»,

    Τεύχος 13 | χειμώνας 1986