τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Θάνος Λίποβατς


Κείμενα

  • Οι τέσσερεις λόγοι στην κοινωνιολογία. Κοινωνικός δεσμός και δικαιωμένη (νομιμοποιημένη) κυριαρχία στον Max Weber,

    Τεύχος 22 | άνοιξη-καλοκαίρι 1989