τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Νίνα Γ. Κασιμάτη

Η Νίνα Κασιμάτη είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ και μέλος της Σ.Ε. του «Νέου Αγωνιστή».


Κείμενα

  • Μνημόνιο και η αγοραία εξαχρείωση του κυβερνητικού ΠΑΣΟΚ,

    Τεύχος 60 | καλοκαίρι 2011