τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Γιάννης Καργιώτης


Κείμενα

  • Αγροτικοί συνεταιρισμοί και κρατικός παρεμβατισμός,

    Τεύχος 02-03 | φθινόπωρο 1981