τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Ιταλό (Italo) Καλβίνο (Calvino)


Κείμενα

  • Η ιταλική, μια γλώσσα ανάμεσα στις άλλες γλώσσες. Απάντηση στον P.P. Pasolini,

    Τεύχος 15 | χειμώνας 1986-87