τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Γιάννης Ιμβριώτης

Ο Γιάννης Ιμβριώτης (1898 - 1979) υπήρξε Έλληνας φιλόσοφος και καθηγητής πανεπιστημίου. Θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μαρξιστικής σκέψης στην Ελλάδα. (πηγή: wikipedia)


Κείμενα

  • [Αγωνιστικός πατριωτισμός· ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος του κοσμοπολιτισμού],

    Τεύχος 70-71 | χειμώνας 2017 - άνοιξη 2018