τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Σ. Γεωργίου


Κείμενα

  • ΛΟΓΟΣ-ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Ο Toni Negri και η Αυτονομία στόχος των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων με ιδεολογικό όπλο την τρομοκρατία,

    Τεύχος 09 | φθινόπωρο 1984