τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Χριστίνα Ανδρέου


Κείμενα

 • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Επτά και Πέντε νέα βιβλία,

  Τεύχος 72-73 | χειμώνας 2018-άνοιξη 2019

 • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Έξι και επτά νέα βιβλία,

  Τεύχος 70-71 | χειμώνας 2017 - άνοιξη 2018

 • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Πέντε και Δέκα Νέα Βιβλία,

  Τεύχος 68-69 | άνοιξη-καλοκαίρι 2017

 • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Δεκατέσσερα και πέντε Νέα Βιβλία,

  Τεύχος 66-67 | φθινόπωρο-χειμώνας 2016-17

 • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Δεκατρία και Έξι Νέα Βιβλία,

  Τεύχος 65 | άνοιξη-καλοκαίρι 2016

 • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Έντεκα και Έξι Νέα Βιβλία,

  Τεύχος 62-63 | καλοκαίρι-φθινόπωρο 2013

 • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Οκτώ και τέσσερα Νέα Βιβλία,

  Τεύχος 61 | χειμώνας-άνοιξη 2012

 • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Επτά και Εννιά Νέα Βιβλία,

  Τεύχος 60 | καλοκαίρι 2011

 • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Έντεκα και έξι Νέα Βιβλία,

  Τεύχος 59 | χειμώνας-άνοιξη 2011

 • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Δέκα και τέσσερα νέα βιβλία,

  Τεύχος 57-58 | χειμώνας-άνοιξη 2010

 • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Δέκα οκτώ και τέσσερα Νέα Βιβλία,

  Τεύχος 55-56 | άνοιξη-καλοκαίρι 2009

 • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Δέκα και Επτά νέα Βιβλία,

  Τεύχος 54 | άνοιξη 2008

 • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Είκοσι επτά νέα βιβλία,

  Τεύχος 53 | καλοκαίρι-φθινόπωρο 2007

 • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Οκτώ νέα βιβλία,

  Τεύχος 52 | φθινόπωρο 2006

 • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Είκοσι τέσσερα νέα βιβλία,

  Τεύχος 50-51 | φθινόπωρο 2005

 • ΒΙΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Είκοσι τρία νέα βιβλία,

  Τεύχος 49 |χειμώνας 2004-05