τετράδια

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Ετικέτες: , , ,


ΛΟΓΟΣ-ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Ο Toni Negri και η Αυτονομία στόχος των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων με ιδεολογικό όπλο την τρομοκρατία
πίσω στα περιεχόμενα: